Poučení

ve smyslu ust. 9 až 11 zákona č. 39/2020 Sb., Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) a ust. § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, které je

realizované ze strany:

JURIS REAL, spol. s r. o., IČO: 26710790,
JURIS REAL Dražby, a.s., IČO: 24140384,
JURIS REAL Living, spol. s r. o., IČO: 171831189,
FOXA, s.r.o., IČO: 27564169,
ADOSO s.r.o., IČO: 28386302,
JURIS REAL Vrané, spol. s r.o., IČO: 04991133,
JURIS REAL Reality, spol. s r.o., IČO: 07701691,
JURIS REAL Jesenice, spol. s r.o., IČO: 07701853,
JURIS REAL Michelská, spol. s r.o., IČO: 10729275,
JURIS REAL Pozemky II, spol. s r.o., IČO: 10817531,
JURIS REAL Pozemky, spol. s r.o., IČO: 10817476,
JURIS REAL Štěrboholy, spol. s r.o., IČO: 10817433,
JURIS REAL Pozemky III, spol. s r.o., IČO: 11680415,
JURIS REAL Invest, spol. s r.o., IČO: 11680393,
JURIS REAL Estate, spol. s r.o., IČO: 11680342,
JURIS REAL Pozemky IV, spol. s r.o., IČO: 14004879,
JURIS REAL Pozemky V, spol. s r.o., IČO: 14004933,
JURIS REAL Pozemky VI, spol. s r.o., IČO: 14005034,
JURIS REAL Pozemky VII, spol. s r. o., IČO: 14306956,
JURIS REAL Pozemky VIII, spol. s r. o., IČO: 14306972,
JURIS REAL Pozemky IX, spol. s r. o., IČO: 14307006,
JURIS REAL Gallery, spol. s r. o., IČO: 09860452,
JURIS REAL Pozemky X., spol. s r. o., IČO: 17183227,
JURIS REAL Pozemky XI., spol. s r. o., IČO: 17183286,
JURIS REAL Pozemky XII., spol. s r. o., IČO: 17183332,
JURIS REAL Pozemky XIII., spol. s r. o., IČO: 17518393,
JURIS REAL Pozemky XIV., spol. s r. o., IČO: 17518491,
JURIS REAL Pozemky XV., spol. s r. o., IČO: 17518539.

(dále jen jako „Realitní zprostředkovatel“)

a adresované všem potencionálním klientům Realitního zprostředkovatele, kteří jsou v postavení spotřebitelů a kteří mají zájem o uzavření Zprostředkovatelské smlouvy (na úseku realit) se zprostředkovatelem (dále jen jako „Zájemce“)

Realitní zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého konkrétního Zájemce (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou Zájemce hodlá uzavřít s Realitním zprostředkovatelem) o tom, že:

 • Zprostředkovatelská smlouva spadá pod režim zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování) a zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • Předmětem služby nabízené Realitním zprostředkovatelem má být:

  Zprostředkování prodeje (převodu) nemovitosti, a to včetně:

  a) poskytnutí inzertní služby,
  b) posouzení stavu nemovité věci a zpracování návrhu nabídkové ceny,
  c) zpracování marketingu nemovité věci,
  d) zajištění prohlídky nemovité věci,
  e) obstarání stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,
  f) zprostředkování poskytnutí právních služeb,
  g) zprostředkování úschovy za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy.

„Zájemce prohlašuje, že byl realitním zprostředkovatelem upozorněn na povinnosti vyplývající ze zák.č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), zejm. mít platnou projektovou dokumentaci nebo pasport stavby, a ze zák.č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií) mít vyhotovený Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) již při inzerci prodeje a tento předat novému vlastníkovi nejpozději při podpisu Realitní smlouvy.“